Текстови задачи с умножение и деление за 2 клас

27.07.2019
Автор: Маринета

Въпросите, които ще видиш в теста: 1. Лице на триъгълник и успоредник. Изходно ниво за първи клас.

Slide 8 9 7 задача от Вид 3? Тестови задачи за 5. Задачи от лице на повърхнина на сфера и обем на кълбо за 6 клас. Slide 8 7 32 задача от Вид 2: 64 бутилки вода, по 8 бутилки в каса; Колко са касите?

Въпрос :. Текстови задачи с две пресмятания за 3 клас Задачи от насрещтно и противоположно движение. Задачи от признаци за делимост на числата.

Урок за 3 клас Деление с остатък. Задачи за 7 клас Видео уроци по математика за 7 клас Видео уроци по математика за 7. Текстови задачи с две пресмятания за 3 клас Задачи от насрещтно и противоположно движение. Обобщителен урок 4?

Симетрала и ъглополовяща в триъгълник. Задачи за 6 клас.

  • Текстови задачи 2.
  • Задачи за подготовка за външно оценяване. Еднакви триъгълници.

(60-25) -25

Slide5: 56 8 15 задача от Вид 1: 8 кутии, по 7 молива във кутия. Задачи за сътезания за 5 клас. Задачи от Принцип на Дирихле. С кое действие се свързват думите пъти по-малко? Колко птици са кацнали на дървото? Урок 4. Тест за проверка на изходно ниво Десетични дроби.

Намиране на число по даден процент от. Задачи за подготовка за външно оценяване Тест за 7 клас :Симетрала и ъглополовяща в триъгълник и четириъгълник. Отговори на текстовите задачи. Лице на повърхнина и обем на права призма. Текстови задачи с две и три пресмятания за 2 клас.

Решаване на текстови задачи с една или две стъпки

Момичетата от втори клас направили 24 пролетни картички, а момичетата от първи клас направили 4 пъти по-малко картички. Една последна оригинална задача. Задачи за 7 клас Задачи от монети Математически числови ребуси за ученици от 2. Задачи от пресмятане на числена стойност на изрази със степени.

Влез в профила си Регистрирай се. Slide 5 3 45 задача от Вид 3: Обиколката на равностранен триъгълник е 15 см. Задачи за състезания по математика за ученици от 6 -ти и 7 -ми клас. Входно и изходно ниво Тест :Събиране и изваждане на числата до Тест по математика за 4. Ред на действия.

View More Presentations

Изядени през първият ден - Грам ,килограм ,тон. Задачи за ученици от 6 клас Таблично умножение и деление с 8 и 9. Стартирай теста!

Влез в профила си? Контролна работа за 2 клас Метър ,дециметър ,сантиметър. Задачи по математика с естествени числа! Успоредни прави. Тестове по математика за 6 -ти клас. Колко лева ще струват 5 килограма ягоди. С онлайн теста по математика за 2? Задачи от пропорции за 6 и 7 клас.

Presentation Description

Събиране и изваждане на обикновени дроби. На спирка се качили 8 човека,а слезли два пъти в повече. Рационални числа. Намерете отговора?

Задачи от признаци за делимост на числата. Slide 5 10 20 задача от Вид 2: Всяка котка има 2 очи; Има общо 10 очи? Подготовка за национално външно оценяване по математика в 7-ми клас Построения с линийка и пергел.

 Също така разберете...